Velká kompostová výzva

Autor: | Posted on: Květen 7, 2022

Tak se jmenoval další úkol programu Recyklohraní. Úkol jsme spojili i s učivem v prvouce – viz. dále.Děti se seznámily (některé to již věděly) s tím, co je to bioodpad a jaký užitek z toho je. Ve třídě jsme si založili malý kompost do akvária (prázdného :)), které nám obstaral pan ředitel. Do akvária byl dán na dno základ kompostu (odebrána již pěkně přetvořená vrstva – řekněme tomu – kompostová hlína), na toto pak jsme přidávali bioodpad – slupky od brambor, plevel, slupky od cibule, použitý vyluhovaný čaj,… Děti pak o přestávkách s dovolením pokračují a dávají na kompost zbytky další – nejčastěji ohryzky od jablek a hrušek.

Jelikož se v se v základu kompostu vyskytují i drobní živočichové, využili jsme tuto skutečnost v hodině prvouky – téma bezobratlí. Děti si přinesly lupy a pozorovaly bílé tlusté larvy – počítaly nohy, pozorovaly hlavu s kusadly, chloupky a jiné detaily na těle larvy. Také viděly, jak se larvy rychle dokáží zavrtat do kompostu (ani ne do minuty nebyla vidět ani jedna larva). Pátráním bylo zjištěno, že s největší pravděpodobností se bude jednat o larvy brouka zlatohlávka nebo nosorožíka kapucínka. Děti se pak pro zajímavost seznámily s dalšími vývojovými stádii těchto brouků. Ukázali jsme si samozřejmě na internetu i obrázky dospělých jedinců. Děti činnost velmi zajímala a bavila. 

Pozn. V kompostu jsme našli samozřejmě soustu žížal a také stínky.