Nabídka kroužků

Autor: | Posted on: Září 5, 2019

Naše škola nabízí na školní rok 2019/2020 pestrou škálu zájmových aktivit. Nabídku kroužků pro žáky I. i II. stupně si můžete prohlédnout zde.

Poplatek za kroužek na jednoho žáka je 150 Kč za pololetí.

Přihlášky si žáci mohou vyzvednout u vyučujícího, který kroužek povede.

Řádně vyplněné přihlášky a peníze vybírá rovněž vyučující daného kroužku a to nejpozději do pátku 20. 9. 2019.