Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Autor: | Posted on: Březen 25, 2020

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do Základní školy
a Mateřské školy Velký Újezd, okres Olomouc, příspěvková organizace
.

Zápis se koná 1. až 30. dubna 2020. Zápis se týká dětí narozených v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Zápis bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Přihlášky budou podány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem, případně do schránky u vchodu do budovy školy nebo poštou).

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Škola počítá příští školní rok s otevřením dvou prvních tříd s maximálním počtem do 20 dětí v každé třídě (celkem 40 dětí).

Kritéria pro přijetí:
1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (kritérium č. 1)
2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu (kritérium č. 2)

Vyučovacím jazykem bude jazyk český.

Zákonný zástupce má možnost udělení odkladu školní docházky, má možnost vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte docházkou do mateřské školy a má možnost individuální pomoci u dětí pocházejících z jazykově odlišného nebo sociálně znevýhodněného prostředí.

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:
I když budete žádat o odklad, podklady k zápisu musíte doručit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020. Součásti žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

Všechny potřebné dokumenty si můžete stáhnout zde:

Žádost – zápis

Žádost o odklad