Dějepisná exkurze 9. třídy

Datum: 20.12.2018 | Autor: | Rubrika Exkurze |

Ve středu, 17. října, žáci 9. třídy navštívili výstavu, která se konala v Tršicích. Více…


Střípky z EVVO

Datum: 7.12.2018 | Autor: | Rubrika EVVO |

Kromě již dříve zmiňované akce Lesní pedagogiky vznikla v propojovací chodbě k Mezinárodnímu dni zvířat výstavka na téma „Jak vidíme hlemýždě“. Splnili jsme úkol v projektu Recyklohraní, který se týkal Více…


Exkurze ve firmě Honeywell

Datum: 5.12.2018 | Autor: | Rubrika Exkurze |

Ve středu 28. listopadu se žáci deváté třídy v rámci předmětu „volba povolání“ zúčastnili exkurze ve firmě Honeywell v Hlubočkách. Více…


Halloween

Datum: 23.11.2018 | Autor: | Rubrika Nezařazené |

Poslední říjnový pátek si žáci prvního stupně pořádně užili! Více…


Florbalový turnaj žáků 4. – 5. třídy

Datum: 22.11.2018 | Autor: | Rubrika Nezařazené, Sport |

Žáci se zúčastnili florbalového turnaje Čeps cup v Dolanech. Více…


Floorball – okrsková kola mladších a starších žáků

Datum: 21.11.2018 | Autor: | Rubrika Sport |

V okrskovém kole florbalu jsme se umístili na 1. a 2. místě!
Více…


Finančně gramotná škola

Datum: 15.10.2018 | Autor: | Rubrika Projekt |

Naše škola úspěšně prošla certifikací Finančně gramotná a podnikavá škola na bronzové úrovni. Více…


Přespolní běh Tršice

Datum: 10.10.2018 | Autor: | Rubrika Sport |

Slavili jsme úspěchy v tradičním přespolním běhu v Tršicích. Více…


Programujeme roboty

Datum: 9.10.2018 | Autor: | Rubrika Projekt |

Programujeme roboty ze stavebnice LEGO MINDSTORMS Education EV3 Více…


Sedmáci se učili v lese

Datum: 19.09.2018 | Autor: | Rubrika Novinky z akcí, Příroda, Projekt |

V úterý 18.9. 2018 si žáci tříd 7.A a 7.B vyzkoušeli v rámci akce Lesní pedagogika, Více…