Projekty 2

Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního Plánu Obnovy – Komponenta 3.1

Logo projektu

Digitálně a interaktivně

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Logo projektu

Digitálně a interaktivně

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Logo projektu

Digitálně a interaktivně

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Logo projektu

Doučování žáků škol

Realizace Investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Logo projektu

Erasmus+ 2014 – 2020

Projekty mobility osob Klíčová akce 1 (KA1)
Název projektu: S angličtinou nově a jinak na ZŠ a MŠ Velký Újezd – With English in a new and a different way at ZS and MS Velky Ujezd
Registrační číslo: projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077330
Začátek projektu: 1. 8. 2020
Konec projektu: 31. 12. 2021

Logo Erasmus+

ERASMUS+ školní vzdělávání „S angličtinou nově a jinak na ZŠ a MŠ Velký Újezd“

Výzva: 2020-1-CZ01-KA101-077330
Doba realizace: 1. 8. 2019 – 31. 12. 2022

Logo Erasmus+

Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Základní škola ve Velkém Újezdě se v roce 2011 stala 15. základní školou v ČR, které byl udělen statut Fakultní škola PdF UP v Olomouci.

Znak UP

Inovace a zatraktivnění výuky přírodopisu a fyziky prostřednictvím interaktivních digitálních učebnic

Naše Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd získala grantový projekt Inovace a zatraktivnění výuky přírodopisu a fyziky prostřednictvím interaktivních digitálních učebnic z operačního programu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Logo projektu

Inovativní vzdělávání na ZŠ Velký Újezd

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, p.o., Navrátilova 321, 783 55, Velký Újezd

Logo projektu

Inovativní vzdělávání na ZŠ Velký Újezd

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001674
Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, p.o., Navrátilova 321, 783 55, Velký Újezd

Logo projektu

Inovativní vzdělávání na ZŠ Velký Újezd

Spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001674

Logo EU

Intenzivnější rozvoj jazykových dovedností

Zareagovali jsme na výzvu č. 56 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a podařilo se nám získat dotaci na realizaci projektu Prohlubování jazykových dovedností reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0831.

Logo projektu

Interaktivita a e-learning – progresivní nástroje moderního vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd je partnerem grantového projektu Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec – Interaktivita a e-learning – progresivní nástroje moderního vzdělávání.

Logo projektu

Modernizace PC učebny ZŠ Velký Újezd

Registrační číslo: projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016811

Logo projektu

Podpora inkluze v naší škole

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003310

Logo projektu

Pořízení vybavení polytechnické učebny, přírodovědné učebny a mobilní jazykové učebny pro ZŠ Velký Újezd

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010983

Logo projektu

Projekt podporující rozvoj techniky a jazykové komunikace

Zareagovali jsme na výzvu č. 57 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a podařilo se nám získat dotaci na realizaci projektu Rozvoj techniky a komunikace reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0662.

Logo projektu

Zvýšení kvality vzdělání na ZŠ Velký Újezd

Naše Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd se také zapojila do projektu EU peníze školám, díky němuž získala finanční prostředky na zkvalitnění vzdělávacího procesu.

Logo projektu